Περιοδεύουσα έκθεση
«Στα Ευρωπαϊκά Σταυροδρόμια της Ξερολιθιάς»image-008.jpg

image-009.jpg

image-010.jpg

image-012.jpg

image-013.jpg

image-014.jpg


image-016.jpg

image-017.jpg